Tietosuojakäytäntö:

Yksityisyyden suojaaminen on Suomen Yrittäjille erittäin tärkeää. Jotta voimme täyttää tehtävämme edunvalvonnassa, tarjota jäsenillemme palveluita, järjestää tapahtumia ja tehdä viestintää ja markkinointia meidän on välttämätön käsitellä henkilötietoja. Pyrimme käsittelemään kaikkea henkilötietoja vastuullisesti, tietoturvallisesti ja läpinäkyvästi.

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomen Yrittäjien henkilöjäsenten, jäsenyritysten edustajien, luottamushenkilöiden, sidosryhmien edustajien, asiakkaiden, potentiaalisten jäsenten edustajien sekä verkkosivuston ja sovellusten käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Suomen Yrittäjien verk­ko­pal­ve­luissa käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palveluiden käytön analysointiin, yleisömittaukseen sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen ja relevantimpaa mainontaa.

Suomen Yrittäjien pääsivuston, www.yrittajat.fi, osalta olemme sitoutuneet IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Trasparency & Consent Framework) ja noudatamme sen sääntöjä. Käytämme evästesuostumusten hallintatyökalua (Consent Management Platform), jonka tunnistenumero on 28. Voit evästetyökalun kautta hallita evästeisiin liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen. Osa kumppaneistamme käsittelee evästeillä kerättyjä tietoja oikeutetun edun perusteella. Voit vastustaa oikeutettuun etuun liittyvää käsittelyä evästesuostumusten hallintatyökalussa, jonka saat esille alla olevan painikkeen avulla. Evästeasetukset

Muiden sivustojen osalta pääset evästesuostumusten hallintatyökaluun kunkin sivuston alanavigaatiosta painamalla ”Evästeasetukset”.

Nämä evästekäytännöt koskevat Suomen Yrittäjien verkkosivustoja.

Pyydämme tutustumaan evästekäytäntöjen sisältöön klikkaamalla alla olevia välilehtiä.

https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/tietoa-yrittajista/tietosuojaselosteet-ja-evastekaytannot/